Barcelona 4-6 Juliol 2024 | Nau Bostik

Lluita de classes i construcció d’alternatives en l’era del capitalisme del desastre.

Programa del congrés

Presentació

En la tercera dècada del segle XXI, el Capital ha desplaçat ja gran part dels processos de generació de plusvàlua i beneficis del sector industrial productiu cap a nous sectors (especulatiu-financer, immobiliari, turisme, apropiació i concentració privada de béns de primera necessitat –-energia, aigua, telecomunicacions, etc.-). Aquesta transformació en la manera d’organitzar l’apropiació de riquesa porta associada conseqüències immediates desastroses pel futur de la humanitat: guerres pel control dels recursos energètics, desmantellament dels drets socials, acceleració del col·lapse ecològic, cracs borsaris permanents, increment del control i vulneració de drets per via de la traçabilitat digital de les nostres vides i cossos, etc. Tot això conforma un nou context històric d’inestabilitat social davant l’extrema dreta constitueix la forma política funcional al capitalisme per a mantenir l’ordre i la permanència del sistema.  

En la fase actual de capitalisme la producció material ha estat, en gran part, substituïda per la financerització i l’extractivisme. I si al capital productiu del s. XX li interessava propiciar el consum a través del salari i el consum efectiu, al capitalisme financer i extractivista li interessa propiciar-lo no per via salarial sinó a través del crèdit o consum endeutat que és on el capital a interès es multiplica. Des del moment en què el consum és propiciat per via no salarial sinó del crèdit, els drets socials generadors de benestar ja no són necessaris, l’únic que es requereix perquè hi hagi consum és l’endeutament personal com a forma d’autoreproducció individualitzada de la força de treball. A la vegada, la precarització dels llocs de treball o la dominació per endeutament ha desactivat, en certa mesura, la lluita de classes en els centres de treball. En aquest escenari de capitalisme transnacional financer hegemònic, l’extrema dreta i l’autoritarisme es conforma en la forma politicojurídica que li permet al sistema complir un triple objectiu: 1. Dur a terme un desmuntatge accelerat dels vells drets socials i institucions democràtiques de mediació, ara ja no necessàries; 2. Construir, en el marc de societats sense estructures col·lectives de solidaritat, noves formes de cohesió i unitat social a partir del discurs de l’odi contra un enemic comú extern i intern (immigrants, països, etc.); i, 3. Conformar un Estat policial penal que reprimeixi durament les resistències que puguin sorgir fruit del malestar social ocasionat pel desmuntatge de drets, alhora que generar por per evitar que es reprodueixin.

Entrem en conseqüència, en una nova era hostil en la que construir projectes polítics alternatius és cada vegada més difícil. És en aquesta situació que l’objectiu de la tercera edició de la Conferència Internacional Historical Materialism Barcelona és pensar com fer front a l’actual dinàmica d’acumulació del capitalisme i auge de l’extrema dreta, en les seves múltiples formes a escala mundial, així com articular lluites socials i alternatives que garanteixin una vida digna a les pròximes generacions.

Especialment (però no exclusivament) demanem abstracts sobre els següents temes de la conferència:

  1. Les noves dinàmiques d’acumulació capitalista del segle XXI.
  2. Extremes dretes, estat autoritari, precarització i capitalisme racial.
  3. Capitalisme digital, control social i vigilància.
  4. Nous poders, i formes de dominació i alternatives polítiques
  5. Col·lapse ecològic i destrucció del planeta.
  6. Serveis públics, igualtat i drets socials en les societats actuals.
  7. Geopolítica, neocolonialisme i guerra en l’era del capitalisme del desastre .
  8. Reproducció social, crisi de cures, sexualitat i feminismes.
  9. Cultura i estètica per construir la utopia.