HISTORICAL MATERIALISM BCN

Nau Bostik | 02 - 03 Juliol 2021

Reivindicar la vida. Existir i resistir en temps de pandèmia capitalista

La crisi s’ha convertit en la nova normalitat. Una crisi civilitzatòria pròpia d’una era de catàstrofes múltiples. La pandèmia del coronavirus i la seva gestió improvisada ha fet evidents les situacions de desigualtat i polarització social pròpies de l’actual era neoliberal i ha fet aflorar, a la vegada, moltes de les realitats amagades per la boira consumista i les rutines opressives de la nostra vida quotidiana.

Llegir més

#HMBCN21

#historicalmaterialismbcn